منطقه حفاظت شده کوه پوزک

منطقه حفاظت شده کوه پوزک در موقعیت جغرافیایی N275550 E60013 در استان سیستان و بلوچستان واقع است.

اين منطقه كه يا مساحت۴۶۱۴۴ هكتار در استان سيتان و بلوچستان در ۲۵ کیلومتری جنوب شهرستان نیکشهر قرار دارد. از سال ۱۳۷۸ به صورت حفاظت شده در آمد داراي اقليم فراخشك گرم است .منطقه اسپی دشتي است و تپه ماهوري كه داراي رودها و آبراهه هاي اصلي فراوان است.

كوه پوزك داراي اراضي شور با پوشش گياهي ضعيف است گونه هاي اصلي جانوري منطقه عبارتند از،خرس سياه،قوچ وميش،بز و پازن،روباه معمولي ،روباه شني،شغال ،خرگوش،سنجاب بلوچي،خدنگ،موش دوپا،تيهو،كبك،باقرقره،هدهد،سبز قبا،چكاوك كاكلي،شبگرد بلوچي،چك چك سر سياه،چك چك دم سفيد،غراب گردن قهوه اي،دراج،جيرفتي،انواع كوكرها و انواع پرندگان شكاري .

ارسال دیدگاه جدید
شما میتوانید نظر و پیشنهاد خود راجب سایت و مطلب را برای ما ارسال کنید.

دیدگاهی ارسال نشده است!