ارگ محمد حسین خان نارویی

یکی از بناهای منحصر به فرد روستای قلعه نو ، ارگ سردار محمدحسین خان نارویی است.

این خانه با زیربنای ۱۴۰۰ متر مربع در قسمت مرکزی روستا واقع شده است.

قدمت آن طبق سفرنامه های سیاحان انگلیسی ۱۶۰ سال می باشد.

این بنا دارای دو طبقه بعنوان فضایی برایارتباط ارباب رجوع با مأموران حکومتی بوده و طبقه ی فوقانی محل زندگی خود سردار و خانواده اش بوده است .

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.